fbpx

Kaunas Hockey

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
Paslaugos

Ledo nuomos paslaugų konkursas

„Kaunas Hockey“ klubas skelbia konkursą ledo nuomos paslaugas įsigyti projekto „Kaunas Hockey Visiems“ – ledo ritulys sveikos ir fiziškai aktyvios gyvensenos galimybė“, finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų programos fondas, veikloms. Konkursą vertins ir nugalėtoją nustatys pirkimo komisija, kurią sudaro trys nariai: Roberts Budahs, Petras Nausėda ir Audronė Baronienė.

Informacija apie konkursą ir reikalavimai tiekėjams

Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas

Pirkimo sutarties sąlygos

Pirkimo sutarties pasirašymas

Pirkimo sąlygų ,,Techninė specifikacija“

Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Bet kurio atveju konkursas bus laikomas įvykusiu tik tada, jei konkurso dalyvių pasiūlytos kainos neviršys numatytą pirkimo biudžetą. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pirkimo komisija gali nustatyti keletą konkurso nugalėtojų pagal atskiras ,,Techninės specifikacijos“ eilučių mažiausias kainas. Tuo atveju , kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, tik tuo atveju, jeigu pasiūlyta kaina atitinka numatytą pirkimo biudžetą.

Paskelbimo data: 2021-08-31